Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

KX-TDA100

Trước thuế: 0đ
0

Khung chính tổng đài IP-PBX. Khả năng mở rộng 16 trung kế-64 máy nhánh. 5 khe cắm mở rộng lin.....

KX-TDA200

Trước thuế: 0đ
0

Khung chính tổng đài IP-PBX. Khả năng mở rộng 32 trung kế-128 máy nhánh. 10 khe cắm mở rộng l.....

KX-TEB308

Trước thuế: 0đ
0

Tổng đài dung lượng 03 trung kế 08 máy nhánh (Dùng cho cả điện thoại 4 dây). Tích hợp chức năng.....

KX-TES824

Trước thuế: 0đ
0

Tổng đài dung lượng 03 trung kế 08 máy nhánh hỗn hợp. Tích hợp chức năng trả lời tự động, .....