Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

EVM - 2006A

Trước thuế: 0đ
0

Thiết bị trả lời điện thoại tự động, hộp thư thoại EVM 2006A - AUTO ATTENDANT SYSTEM EVM 2006A.....

EVM - 2010A

Trước thuế: 0đ
0

Hệ thống trả lời tự động 02 cổng giao tiếp(có thể nâng cấp) dung lượng 60 phút. Ngôn ngữ: English, V.....

EVM - 8100A

Trước thuế: 0đ
0

Hệ thống trả lời tự động và hộp thư thoại - 04 cổng giao tiếp - 511 hộp thư thoại - Thời gian lưu tr.....

EVM -2050A

Trước thuế: 0đ
0

Hệ thống trả lời tự động và hộp thư thoại - 02 cổng giao tiếp - 255 hộp thư thoại - Thời gian lưu tr.....

EVM 2030A

Trước thuế: 0đ
0

Hệ thống trả lời tự động và hộp thư thoại - 02 cổng giao tiếp - 255 hộp thư thoại - Thời gian lưu tr.....