Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

IKE - TC 416H

Trước thuế: 0đ
0

Tổng đài 4 trung kế, 16 máy nhánh, mở rộng tối đa 6 trung kế, 32 máy nhánh. Hiển thị số gọi đế.....

IKE - TC 208A

Trước thuế: 0đ
0

2 lines vào, 8 máy nhánh ra. Hiển thị số gọi đến hẹ FSK/ DTMF 5 đường liên lạc đồng thời.....

IKE - TC 308AC

Trước thuế: 0đ
0

3 lines vào, 8 máy nhánh ra. Hiển thị số gọi đến hẹ FSK/ DTMF 5 đường liên lạc đồng thời. C.....

IKE - TC 312A

Trước thuế: 0đ
0

Tổng đài 3 trung kế, 12 máy nhánh Hiển thị số gọi đến hệ FSK/ DTMF. Chức năng DISA có sẵn ( g.....

IKE - TC 416A

Trước thuế: 0đ
0

Tổng đài 4 trung kế, 16 máy nhánh Hiển thị số gọi đến hệ FSK/ DTMF. Chức năng DISA có sẵn ( g.....

IKE - TC 816BL

Trước thuế: 0đ
0

8 lines vào, 16 máy nhánh ra. Nâng cấp tối đa thành 8 lines vào, 128  máy nhánh ra (8-128) Hi.....

IKE - TC 816BS

Trước thuế: 0đ
0

8 lines vào, 16 máy nhánh ra. Nâng cấp tối đa thành 8 lines vào, 64  máy nhánh ra (8-64) .....

IKE - TC104

Trước thuế: 0đ
0

Tổng đài 1 line vào, 4 nhánh ra 2 đường liên lạc đồng thời. Hiển thị số gọi đến hệ FSK/ DTM.....

IKE - TC108

Trước thuế: 0đ
0

Tổng đài 1 line vào, 8 nhánh ra 2 đường liên lạc đồng thời. Hiển thị số gọi đến hệ FSK/ DTM.....

IKE- KB96

Trước thuế: 0đ
0

KB-96 đã 96pcs nút DSS. * Khi làm việc với mô hình KP-07A (1614), tổng số có thể mở rộng để 126pc.....

KX-DT321X

Trước thuế: 0đ
0

Điện thoại số Panasonic KX-DT321X · Điện thoại số 8 trung kế, màn hình hiển thị 1 dòng. · Sản .....

KX-DT333X

Trước thuế: 0đ
0

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT333X · Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế, màn hình hiển thị .....

KX-DT343X

Trước thuế: 0đ
0

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT343X · Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế, màn hình hiển thị .....

KX-DT346X

Trước thuế: 0đ
0

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT346X · Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế, màn hình hiển thị.....

KX-DT390X

Trước thuế: 0đ
0

Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT390X · Bàn giám sát cuộc gọi 60 máy nhánh, dùng cho tổng đài.....

KX-TDA100

Trước thuế: 0đ
0

Khung chính tổng đài IP-PBX. Khả năng mở rộng 16 trung kế-64 máy nhánh. 5 khe cắm mở rộng lin.....